Om sandbatteriet


Om oss

K-mit AB har utvecklat hållbar digital teknik sedan 2014. Företagets huvdsakliga fokus har varit framställning av appar, webbplatser och digitala system men nu utökar vi verksamheten med ett energiprojekt i den fysiska världen!


Genom ett bidrag från Energimyndigheten har vi fått förmånen att konstruera en prototyp av vår innovation "Mikronätverk med sandbatteri" i Hässelby, Stockholm. 

Möt teamet

Kärnan i projektteamet består av följande personer:


 

Pontus Kindblad, en erfaren teknisk projektledare inom webb- och systemutveckling samt hjärnan bakom innovationen.


Pontus har 29 års erfarenhet av digital problemlösning och av teknisk projektledning.


Har haft roller som programmerare, CTO, Data Protection Officer , IT-arkitekt, Privacy by design-specialist, webbstrateg, Technical Director, teknisk projektledare, chef för R&D avdelning, lärare och stuntman.


Pontus har drivit flera företag och är en av grundarna av K-mit AB där prototypen för sandbatteriet har utvecklats. Pontus var också en av grundarna av Sveriges första digitala reklambyrå i början av 2000-talet och han har vunnit ett antal priser, bland annat 2 Grand Prix, 2 Guld och Silver Lejon i Cannes Cyber Lions, Guldstjärna för ”Mest innovativa tekniska lösning”.

Maria Olsson, civilingenjör med specialistkunskaper inom miljöteknik 

 

Maria är civilingenjör inom ekosystemteknik med inriktning energisystem. Hon har bland annat läst kurser inom solenergi och livscykelanalyser.


Miljöintresset har fortsatt och lett till arbete inom forskningsfinansiering inom havsenergiteknik och solenergi.


Maria jobbar numera med investeringsbidrag till åtgärder som bidrar till kostnadseffektiva utsläppsminskningar.

Christoffer Möckelind, civilingenjör inom datavetenskap och energiteknik. Projektets dataspecialist och huvudprogrammerare


Christoffer har åren efter KTH arbetat som utvecklare i olika form på startup-företag på Stockholms tech-scen där han skaffat sig en gedigen och bred erfarenhet av utveckling inom en rad olika områden med huvudfokus inom AI och data.


Christoffer har även tidigare erfarenhet som servicetekniker av industriella 3d-printrar.

Susanne Kindblad, en erfaren projektledare med mångårig erfarenhet av att driva bolag och att leda utvecklingsteam


Susanne är utbildad vid Stockholms universitet i bland annat medie- och kommunikationsvetenskap. I sitt arbetsliv har Susanne haft roller som VD, projektledare, webbstrateg, Data Protection Officer (dataskyddsombud) och personalchef.


Susanne har startat och drivit flera företag inom digital utveckling och marknadsföring. Hon är en av grundarna av K-mit AB som är bolaget som utvecklar sandbatteriet.

Marcus Nordgren, projektets elektriker och specialist på mekanik

 

Marcus arbetar som fastighetstekniker och är utbildad både till elektriker och kock.


Marcus är en dedikerad problemlösare som fokuserar på att driva projektet framåt med sin specialistkunskap inom mekanik och el.

Vi bygger en prototyp för ett sandbatteri


Följ vårt arbete med att bygga prototypen för sandbatteriet. Vi delar med oss av erfarenheter och lärdomar på vägen.

Ett sandbatteri är hårdvara som kräver betydande mjukvara för effektiv drift och övervakning


En viktig utmaning vi stötte på var att kontrollera temperaturen i sandbatteriets radiatornät när sanden värms upp. Vi strävar efter att värma sanden snabbt, vilket kräver att luften är så het som möjligt utan att skada komponenterna. Vi valde mellan att använda en PID-regulator eller en termostatregulator.


Vi övervägde flera alternativ, men undersökte främst om vi skulle använda en PID-regulator eller en termostatregulator. En termostatregulator liknar den som finns i hemmets radiatorer, medan en PID-regulator är en av de vanligaste typerna av regleralgoritmer som används för allt från rymdskepp till radiostyrda bilar. På grund av dess enkelhet och eftersom dess justering är mycket mer intuitiv, beslutade vi oss för att använda en termostatregulator för att driva värmeelementen. En PID-regulator skulle potentiellt ha kunnat vara mer exakt i att hålla luften i värmaren vid 650 °C, men komplexiteten i dess justering gjorde att vi nöjde oss med termostatregulatorn. Framtida experiment kommer att avgöra om vi behöver revidera detta beslut eller inte.


För dem som inte har arbetat med termostatregulatorer tidigare, börjar man med att specificera två parametrar: en avstängningstemperatur (T_off) och en lägre påslagstemperatur (T_on). När T_off nås, stängs radiatornätet av. När temperaturen sedan har sjunkit till T_on, slås värmaren på igen. Våra experiment med sandbatteriet har visat att denna regulator ger en tillräcklig nivå av kontrollnoggrannhet.

Vi utvecklar ny klimatsmart teknik för lagring av värme i form av ett sandbatteri. Vi vill tillvarata solens energi under sommaren och lagra den för uppvärmning av varmvatten och byggnader under vintern.

Vårt varmaste tack


Vi har många att tacka för deras ideella insatser för projektet


Följande personer vill vi särskilt lyfta fram för deras hjälp, råd och stöd i projektet:


Pontus Kindblad - för idén till sandbatteriet, design av innovationen, materialval, och förstklassig teamledning

Susanne Kindblad - för starkt engagemang och praktisk erfarenhet som säkerställer att alla delar av arbetet fortskrider smidigt och effektivt 

Marcus Nordgren - för muskelkraft, klipska idéer, oändligt mycket tålamod och massor av nedlagd tid och engagemang

Ingela Andreasson - för stöd, uppmuntran, fotografering och kaffe i mängder!

Iulian Lobont - för muskelkraft, energi och smarta konstruktionslösningar

Dan Widegren - för fotografering, både med drönare och med annan proffsig kamerautrustning

Rodrigo Araya Orostica - för goda råd, handgriplig hjälp och värdefulla kontakter

Jessica Bornkessel - för lån av släpkärra för några av våra många transporter

Niclas Wickman - för kontakter och värdefulla insatser som bollplank

Martin Kemani - för drönarfilmer och engagerade samtal

Patrik Heinonen - för muskelkraft och energi i mängder

Karin Hansson - för idogt arbete och pepp när det har behövts

Thomas Fagerström Nyström - för grävjobb och generös kunskapsdelning

Niclas Snellman - för värdefulla insatser som bollplank

Niclas Bornkessel - för kunskaper och engagemang, särskilt i mark- och anläggningsfrågor

Stefan Johansson - för goda råd och stort intresse och värdefulla juridiska kunskaper

Christoffer Möckelind - för engagemang och värdefulla insatser som programmerare i projektet

Maria Olsson - för ovärderlig hjälp med ansökningar gällande finansiering av projektet

Melker Kindblad - för muskelkraft och mycket värdefull hjälp med transporter

Måns Brorsson - för värdefulla kunskaper kring strategi och försäljning

Tim Lindkvist - för hjälp med 3D-utskrifter


"Beslut om bidrag till att genomföra projekt: Statens energimyndighet (Energimyndigheten) beslutar att bevilja stöd i form av bidrag till K-mit AB för genomförande av projektet ”Högtemperaturvärmepumpar för termobatterier” under perioden 1 juni 2024–31 oktober 2024."


Energimyndigheten

Mål med sandbatteriet

Hållbarhetsfokus

  • Konsumenters och organisationers ökande medvetenhet om hållbarhet har drivit efterfrågan på energilagringslösningar som hjälper till att minska utsläpp och stödja hållbarhetsmål. Vår målsättning är att erbjuda en produkt som bidrar till en positiv klimatomställning samtidigt som konsumenternas kostnader för uppvärmning sänks med minst 50 %.


Teknologisk utveckling och skalbarhet

  • De tekniska framsteg vi gör i pilotprojektet kan sänka produktionskostnaderna och därmed påverka priset på sandbatterier för konsumenterna.
  • Möjligheten att producera sandbatterier i större skala kan bidra till att sänka enhetskostnaderna. 


Effektivitet och prestanda

I sandbatteriet har vi följande målsättningar gällande effektivitet och prestanda: 

  • Hög energilagringskapacitet
  • Låg energiförlust
  • Snabb och energieffektiv laddning
  • Optimerad urladdning 


Slutkonsumentens energikostnader kommer att minska maximalt och sandbatteriet kommer därigenom att vara värt den investering som kunden gör vid installationen av sandbatteriet.

Sandbatteri som en del av en krisberedskap?


Vi tittar på möjligheten att anlägga sandbatterier i anslutning till skolor och andra offentliga byggnader. Sandbatterier skulle inte bara spara el genom effektiviserad uppvärmning, utan även tjäna som en viktig del i en krisberedskap.

Idén kom från en besökare som kontaktade oss via hemsidan eftersom han var intresserad av sandbatteriprojektet. I sitt arbete ansvarar denne besökare för en skola som ingår i kommunens krisberedskap. Han hade mycket intressanta tankar kring trygg försörjning av el och värme för kommunens invånare under en längre tid och ville diskutera om sandbatterier kunde vara en strategisk satsning för framtida krisberedskap. Vi tackar för idén och spinner vidare kring dessa tankar för att  undersöka om strategiskt placerade sandbatterier kan ingå i ett framtida paket för krisberedskap. 


Sverige står inför utmaningar när det gäller att upprätthålla energitillförseln under kriser –alltifrån naturkatastrofer och extrema väderhändelser till attacker från främmande makt. Sandbatteriet erbjuder en metod för en pålitlig och hållbar energilagringsinfrastruktur.


Genom att använda sand som är en billig och miljövänlig råvara kan sandbatterier omvandla och lagra överskottsel från sol och vind från soliga sommardagar till kalla vintermånader. Denna teknik är mångsidig nog att anpassas till en rad olika scenarier. Sandbatterier kan användas i privata hem, bostadsrättsföreningar, skolor och offentliga byggnader, och till och med i strategiska anläggningar som skyddsrum. 


Sandbatteriet erbjuder inte bara en energilagringslösning utan ger också ett hållbart bidrag till att minska koldioxidavtrycket. Dess flexibilitet och effektivitet positionerar det som en nyckelkomponent i Sveriges krisberedskap och som en viktig del i att trygga vår nations energiförsörjning i alla lägen.

Sandbatterier för att skona det allmänna elnätet


Genom vår innovation kan el lagras i form av värme i ett stort nedgrävt sandbatteri. Värmen används sedan för uppvärmning av hus och varmvatten och på så sätt avlastas det allmänna elnätet vid de tidpunkter då efterfrågan på el är som störst.  Detta innebär att det allmänna elnätet skonas samtidigt som kostnaden för el sjunker för konsumenterna på både kort och lång sikt.

Här finns vi

Lagra värme för att bekämpa global uppvärmning?


Vi skapar en ny metod för att lagra energi i form av värme under sommaren. Under vintern används värmen för uppvärmning av vatten och inomhusluft.

"WE DO THIS

not because it's easy, 


but because we thought it would be easy"


— Pontus och Susanne Kindblad


Engagera dig i projektet!